Werkstukken doorbewerken met vacuüm opspanning

Met traditionele vacuümtafels kunnen werkstukken niet geheel doorbewerkt worden. Een vaak gebruikte oplossing is dat sleuven niet helemaal doorgefreesd worden en gaten niet geheel doorgeboord worden maar een dun vlak (vlies) blijft bestaan zodat er geen vacuüm lekkage ontstaat. Het grote nadeel is dat werkstukken daarna handmatig nabewerkt moeten worden. Alles wat handmatig buiten de machine verricht moet worden, werkt kostprijsverhogend. Daarnaast zijn handmatige bewerkingen veel minder nauwkeurig en onregelmatig. Tepas biedt oplossingen om werkstukken geheel door te bewerken zodat deze compleet op de machine geproduceerd kunnen worden.

Gebruikte producten:

PerfoPlate voor enkelstuks en kleine series

Met de Tepas PerfoPlate vacuümtafels kunnen werkstukken helemaal doorgefreesd worden. Met name voor kleine series en enkel stuks is dit de ideale oplossing. Zonder dat er met dichtsnoer vacuümgebieden gecreëerd of afgescheiden hoeven te worden, kunnen werkstukken eenvoudig op de PerfoPlate gepositioneerd worden.

Deze vacuümtafels kunnen alleen gebruikt worden met de Tepas VacuMat of PerfoMat matten. In het spanoppervlak van deze vacuümtafels zijn microboringen aangebracht. De zeer kleine microboringen beperken de lekkage van het vacuüm bij kleinere werkstukken of doorbewerkingen. De Tepas PerfoMat matten zijn voorzien van grotere doorboringen die een groter vacuümgebied creëren.

 

 

 

 

Werkstuk specifieke opspanning kleine en grote series

Al vanaf kleine series is het interessant zelf een werkstuk specifieke adapterplaat te maken. Dit is relatief eenvoudig en levert veel rendement op. Naast de mogelijkheid om de adapterplaat zo te maken dat met boren en tappen de werkstukken bewerkt kunnen worden, kunnen nog meer werkstuk specifieke zaken aan de vacuüm opspanning aangepast worden. Denk hierbij aan hoogteverschillen, mogelijkheden om producten geheel door te frezen, meervoudig opspannen et cetera.

De Tepas BaseChuck modulaire basisplaten zijn hier helemaal op voorbereid. Zo kun je bijvoorbeeld de eerste bewerking op een GridPlate uitvoeren voor de hoogste spankracht en de tweede bewerking op de werkstuk specifieke adapterplaat. Hiervoor zijn standaard CustomPlate adapterplaten uit voorraad leverbaar die zelf eenvoudig aangepast kunnen worden. Aanvullend kunnen specifieke vacuüm matten worden toegepast.

Meer weten:

Wil je advies hoe het best een werkstuk bewerkt kan worden, stuur dan je werkstuk tekening, bij voorkeur een 3D-model naar engineering@tepasclamping.com.

 

Vacuüm pods voor grote(re) werkstukken

Voor werkstukken waar veel doorbewerkingen in uitgevoerd dienen te worden, zoals frames, panelen voor machinebouw, deuren enzovoorts. Vacuüm pods kunnen op een vlakke ondergrond geplaatst worden, exact daar waar ondersteuning van het werkstuk vereist is. De vacuüm pods worden met vacuüm aan de onderzijde op de ondergrond gefixeerd. Het werkstuk wordt met vacuüm aan de bovenzijde gespannen. Werkstukken gespannen met de Tepas vacuüm pods kunnen helemaal doorbewerkt worden, zelfs met boren, tappen en schroefdraadfrezen. De GridPods bieden de hoogste spankracht met een dichtsnoer. De PerfoPods bieden de mogelijkheid om boven de pod toch doorbewerkingen in het werkstuk uit te kunnen voeren.

Hoe het werkt:

Vacuüm pods worden op een vlakke ondergrond geplaatst. De vacuüm gebieden aan de onderzijde van de pods houden de pods op positie gespannen. De positie van de pods is vrij te bepalen.

Hierna wordt het werkstuk op de pods geplaatst waarna het vacuüm aan de bovenzijde wordt geactiveerd. Hiermee is het werkstuk gespannen en klaar voor bewerken. Voor bewerkingen aan het oppervlak, voor bewerkingen aan de buitenzijde maar ook voor bewerkingen door het werkstuk. Groot voordeel is de ruimte onder de werkstukken waardoor ook boor- en tapbewerkingen kunnen worden toegepast.

Spannen en positioneren:

De vacuüm pods worden op een vlakke ondergrond gepositioneerd en gespannen. Optioneel kan een paspen in de vlakke ondergrond worden gepositioneerd waarmee exact de positie van de pods, repeterend, kan worden bepaald. Hierdoor is een repeterende werkstuk specifieke opspanning mogelijk.

Gebruikte producten:

menu