Spanen verwijderen - machine reinigen

Bij het geautomatiseerd / gerobotiseerd wisselen van werkstukken is het belangrijk dat spanen geen verstoring veroorzaken in het wisselproces.

Waaiers

Vaak worden spanen met een waaier in de machine rond geblazen. Dit is een ongecontroleerd proces wat nog altijd verstoring kan veroorzaken.
Tepas machine reinigers zorgen voor een gecontroleerd reinigingsproces met de inwendige koeling of perslucht van de machine. Zelfs de machinewand en binnenzijde van de deuren kunnen gereinigd worden.

 

 

Gebruik van de inwendige koeling of perslucht

Veel bewerkingsmachines hebben inwendige koeling of perslucht. Tepas machine reinigers zorgen voor een gecontroleerd reinigingsproces met de inwendige koeling of perslucht van de machine. Zelfs de machinewand en binnenzijde van de deuren kunnen gereinigd worden.

De TMC-QC modellen creëren een gordijn van >90 graden. Door de machine juist te programmeren, kan deze reiniger nauwkeurig werkstukken van spanen ontdoen waardoor een storingsvrij proces van werkstuk wisselingen kan worden gegarandeerd.

Met de TMC-S modellen kan in boringen, kamers, sleuven en dergelijke inwendig het werkstuk worden gereinigd. Na het geautomatiseerd wegnemen van het bewerkte werkstuk, kan met de TMC-S reinigers opspanvlakken zoals bekken, nauwkeurig worden gereinigd zodat het nieuwe werkstuk nauwkeurig gepositioneerd kan worden.

 

menu