Grote werkstukken spannen met vacuüm

Voor het opspannen en bewerken van grote werkstukken zijn zeer veel oplossingen te vinden. De keuze is afhankelijk van het type machine dat gebruikt wordt. Daarnaast is belangrijk welke bewerkingen aan producten worden uitgevoerd. Alleen bewerkingen aan het oppervlak van het werkstuk (vlakfrezen en groeven frezen bijvoorbeeld) of ook bewerkingen helemaal door het werkstuk (boringen en sleuven bijvoorbeeld).

Portaalfreesmachines

De meeste portaalfreesmachine hebben een vacuümplaat als machinetafel waarbij met behulp van dichtsnoer een vacuüm gebied wordt gecreëerd, net zo groot als het werkstuk. Voor werkstukken die niet helemaal doorwerkt hoeven te worden, is dat een geschikte toepassing.

Als werkstukken echter helemaal doorbewerkt dienen te worden, is deze toepassing van vacuüm niet geschikt. er zal een medium tussen de vacuümtafel en het werkstuk toegepast dienen te worden. Geregeld wordt hiervoor MDF gekozen. Dit heeft echter veel nadelen:

  • Veel stof vanwege het frezen in MDF.
  • Veel lekkage, hoe kleiner de werkstukken, hoe slechter deze gespannen worden.
  • Vanwege vacuüm lekkage veel vacuüm volume nodig wat resulteert in een grote (dure) vacuümpomp welke veel energie verbruikt.
  • Veel verbruik van MDF wat naast veel afval, ook kostbaar is.
  • Hoogte (Z-as) is niet constant. MDF kan onder invloed van vocht uit de lucht krimpen of uitzetten.

Tepas heeft speciaal voor het doorbewerken van werkstukken, Perfo+ adapterplaten ontwikkeld. In deze adapterplaten zijn microboringen aangebracht die de vacuümlekkage aanzienlijk verminderen.

Deze vacuüm adapterplaten kunnen alleen gebruikt worden met de Tepas VacuMat of PerfoMat matten. In het spanoppervlak van deze vacuümtafels zijn microboringen aangebracht. De zeer kleine microboringen beperken de lekkage van het vacuüm bij kleinere werkstukken of doorbewerkingen. De Tepas PerfoMat matten zijn voorzien van grotere doorboringen die een groter vacuümgebied creëren.

 

 

Koppelen van vacuümtafels

Vacuüm pods

Werkstukken waar veel doorbewerkingen in uitgevoerd dienen te worden, zoals frames, panelen voor machinebouw, deuren enzovoorts kunnen met vacuüm pods op een vlakke ondergrond geplaatst worden, exact daar waar ondersteuning van het werkstuk vereist is. De pods worden met vacuüm aan de onderzijde op de ondergrond gefixeerd. Het werkstuk wordt met vacuüm aan de bovenzijde gespannen.

Werkstukken gespannen met de Tepas vacuüm pods kunnen helemaal doorbewerkt worden, zelfs met boren, tappen en schroefdraadfrezen. GridPods bieden de hoogste spankracht met een dichtsnoer. PerfoPods bieden de mogelijkheid om boven de pod ook doorbewerkingen in het werkstuk uit te kunnen voeren. De PerfoPods werken daarom alleen in combinatie met een PerfoMat.

 

Klant specifieke vacuümtafels

Als standaard producten niet voldoen, ontwerp en levert Tepas klantspecifieke vacuümplaten. Het grote voordeel is dat alle wensen in het ontwerp meegenomen kunnen worden en alle overbodige zaken weggelaten worden. Daarmee kan gewerkt worden met de meest ideale oplossing.

Vanwege de ruime ervaring in het ontwerpen en produceren van grote vacuümplaten, kunnen deze vacuümplaten voor economische prijzen geleverd worden.

 

 

 

menu